Browse By

Prilog Plan priprema za kontinuitet poslovanja HR standard version

Prilog Plan priprema za kontinuitet poslovanja HR standard version preview. Click for more details

Plan priprema za kontinuitet poslovanja [ISO 22301 dokument] | 27001Academy

Svrha ovog dokumenta je odrediti koje pripreme je potrebno provesti kako bi se stvorili potrebni preduvjeti za uspješan nastavak u slučaju prekida.

Predložak dokumenta na hrvatskom jeziku, može se preuzeti odmah nakon izvršenog plaćanja.

Get it now Get more info

Related products

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *