Browse By

Prilog Godi nji plan internih audita HR standard version

Prilog Godi nji plan internih audita HR standard version preview. Click for more details

Godišnji plan internih audita [ISO 27001 dokument] | 27001Academy

Svrha ovog dokumenta je odrediti kojom će se periodikom provoditi interni auditi, i po kojim pravilima.

Predložak dokumenta na hrvatskom jeziku, može se preuzeti odmah nakon izvršenog plaćanja.

Get it now Get more info

Related products

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *