Browse By

Polityka ytkowania urz dze mobilnych telepracy ISO 27001 szablon po polsku

Polityka ytkowania urz dze mobilnych telepracy ISO 27001 szablon po polsku preview. Click for more details

Polityka użytkowania urządzeń mobilnych i telepracy [ISO 27001 Templates] | 27001Academy

Celem tego dokumentu jest zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do urządzeń mobilnych, zarówno w siedzibie organizacji, jak i poza nią.

Szablon dokumentu w języku polskim, do pobrania natychmiast po dokonaniu zapłaty.

Get it now Get more info

Related products

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *