Browse By

Polityka ytkowania asnych urz dze elektronicznych Polityka BYOD ISO 27001 szablon po polsku

Polityka ytkowania asnych urz dze elektronicznych Polityka BYOD ISO 27001 szablon po polsku preview. Click for more details

Polityka użytkowania własnych urządzeń elektronicznych (Polityka BYOD) [ISO 27001 Templates] | 27001Academy

Celem tego dokumentu jest określenie, jak organizacja będzie sprawować kontrolę nad swoimi informacjami, podczas gdy dostęp do tych informacji będzie dokonywany z użyciem urządzeń, które nie są własnością organizacji.

Szablon dokumentu w języku polskim, do pobrania natychmiast po dokonaniu zapłaty.

Get it now Get more info

Related products

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *