Browse By

Polityka czystego biurka czystego ekranu ISO 27001 szablon po polsku

Polityka czystego biurka czystego ekranu ISO 27001 szablon po polsku preview. Click for more details

Polityka czystego biurka i czystego ekranu [ISO 27001 Templates] | 27001Academy

Celem tego dokumentu jest określenie zasad zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do informacji w miejscu pracy, jak również podczas korzystania z pomieszczeń i sprzętu współdzielonego.

Szablon dokumentu w języku polskim, do pobrania natychmiast po dokonaniu zapłaty.

Get it now Get more info

Related products

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *