Browse By

Politika kori tenja vlastitih ure aja BYOD HR standard version

Politika kori tenja vlastitih ure aja BYOD HR standard version preview. Click for more details

Politika korištenja vlastitih uređaja (BYOD) [ISO 27001 dokument] | 27001Academy

Svrha ovog dokumenta je definirati kako će organizacija zadržati kontrolu nad svojim informacijama kada se tim informacijama pristupa kroz uređaje, koji nisu u posjedu organizacije.

Predložak dokumenta na hrvatskom jeziku, može se preuzeti odmah nakon izvršenog plaćanja.

Get it now Get more info

Related products

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *