Browse By

Plan zapewnienia ci ci dzia ania ISO 22301 szablon po polsku

Plan zapewnienia ci ci dzia ania ISO 22301 szablon po polsku preview. Click for more details

Plan zapewnienia ciągłości działania [ISO 22301 Templates] | 27001Academy

Celem Planu zapewnienia ciągłości działania jest dokładne określenie, jak organizacja będzie zarządzać incydentami w przypadku katastrofy lub innego incydentu zakłócającego działalność oraz w jaki sposób będzie odtwarzać procesy krytyczne w określonych okresach.

Szablon dokumentu w języku polskim, do pobrania natychmiast po dokonaniu zapłaty.

Get it now Get more info

Related products

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *