Browse By

Plan odtworzenia po katastrofie ISO 27001 ISO 22301 szablon po polsku

Plan odtworzenia po katastrofie ISO 27001 ISO 22301 szablon po polsku preview. Click for more details

Plan odtworzenia po katastrofie [ISO 27001 Templates] | 27001Academy

Celem Planu odtworzenia po katastrofie jest dokładne określenie, jak organizacja odtworzy swoją infrastrukturę oraz usługi informatyczne w określonych terminach, w przypadku katastrofy lub innego incydentu zakłócającego działalność. Plan ten ma zapewnić całkowite odtworzenie infrastruktury i usług informatycznych w określonym czasie odtworzenia (RTO).

Szablon dokumentu w języku polskim, do pobrania natychmiast po dokonaniu zapłaty.

Get it now Get more info

Related products

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *