Browse By

Deklaracja stosowania ISO 27001 szablon po polsku

Deklaracja stosowania ISO 27001 szablon po polsku preview. Click for more details

Deklaracja stosowania [ISO 27001 Templates] | 27001Academy

Celem tego dokumentu jest określenie, które zabezpieczenia zostaną zastosowane w organizacji, jakie są cele tych zabezpieczeń, jak zostaną one wdrożone jak również zatwierdzenie ryzyk szczątkowych oraz formalne zatwierdzenie wdrożenia odnośnych zabezpieczeń.

Szablon dokumentu w języku polskim, do pobrania natychmiast po dokonaniu zapłaty.

Get it now Get more info

Related products

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *